We ontwikkelen momenteel een programma om bij te dragen aan een maatschappelijk vraagstuk: hoe kunnen we eenzaamheid onder jongeren verminderen? Ons vermoeden is dat de natuur daar bij kan helpen.

Positieve effecten van de natuur

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de natuur een positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. In de natuur verblijven heeft ook aantoonbare bevorderlijke effecten op het herstel bij ziekte en stress.

Verbinding met jezelf en het grotere geheel

Uit eigen ervaring blijkt dat mensen die we korte of langere tijd alleen in de natuur brengen, zich erna meer verbonden voelen met zichzelf en de wereld om hen heen. Soms krijgen mensen tijdens deze tijd in de natuur bijzondere inzichten, waardoor ze hun eigen (beperkende) gedachten ter discussie stellen en kunnen aanpassen. De ervaring dat mensen onderdeel zijn van de natuur en een groter geheel kan leiden tot een antwoord op zingevingsvraagstukken.

Natuur en eenzaamheid

Ondanks de positieve effecten gaan mensen steeds minder vaak de natuur in. Uit onderzoek van De Friesland Zorgverzekeraar/Intomart (2012) blijkt dat 41% van 18-24 jarigen zelfs zeer weinig in de natuur komt. Tegelijkertijd is eenzaamheid een vraagstuk dat steeds meer aandacht krijgt. Onderzoek van Brandpunt+ (2018) toont aan dat 46% van de jongeren tussen de 13 en 20 jaar aangeeft zich soms of vaak eenzaam te voelen. De gevolgen van eenzaamheid kunnen behoorlijk zijn: eenzame mensen krijgen gemiddeld eerder ernstige fysieke klachten en hebben vaker psychische problemen.

Eenzaamheid onder jongeren verminderen

Wij denken dat de natuur kan helpen bij het verminderen van eenzaamheid. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van een structureel programma om eenzaamheid onder jongeren te verlagen. Omdat we een programma willen aanbieden dat daadwerkelijk bijdraagt aan verminderen van eenzaamheid, willen we graag in gesprek met verschillende partijen.

We zijn op zoek naar:

  • een gemeente die met het verminderen van eenzaamheid onder jongeren aan de slag is/gaat;
  • onderzoekers die al dan niet kunnen bevestigen of onze praktijkinzichten kloppen en onderzoekers die met ons mee willen denken over de mogelijke rol van de natuur in relatie tot eenzaamheid;
  • zorg- en welzijnspartijen die mee wil denken over mogelijkheden tot doorverwijzen en die bij de praktische invulling van het programma kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld psychologische hulp);
  • groepen, verenigingen of instanties die iets doen met het verbinden van mensen, waarbij zingeving een onderwerp van gesprek kan zijn.

Hou jij je bezig met eenzaamheid, jongeren en/of natuur?

We gaan graag met je in gesprek!

Neem contact op