In een omgeving die continu verandert, is het belangrijk om af en toe stil te staan bij de richting waarin je organisatie zich ontwikkelt. Dragen de strategische keuzes die je eerder hebt gemaakt nog bij aan de lange termijn doelen? Heb je alles in huis om de lange termijn doelen daadwerkelijk te kunnen behalen? En kloppen de lange termijn doelen überhaupt nog wel?

Je strategie aanscherpen in de natuur

Met het Rewild Your Organisation programma houden we je strategie tegen het licht en kijken we of en zo ja hoe je die kunt aanscherpen en realiseren. Daarvoor gaan we, na een intake, eerst met jou en je management team de natuur in. De inzichten die je daar opdoet, zorgen er voor dat je helder krijgt wat van wezenlijk belang is voor de vooruitgang van jouw organisatie.

Realiseren van jouw strategie

Na de dagen buiten in de natuur vertalen we de opgedane inzichten in concrete stappen. Ook kijken we wat er nodig is om je strategie vorm te geven. Op kantoor observeren, confronteren en begeleiden we jou en je management team tijdens de implementatie. We gaan niet weg voordat de resultaten zijn behaald.

Programma

Het Rewild Your Organisation programma bestaat uit drie onderdelen.

Intake

We komen bij jou en je management team langs op kantoor om met jullie kennis te maken en vast te stellen wat de vraagstukken zijn. Bij grotere strategische opgaven komen we meerdere dagen langs voor veldwerk – we observeren, nemen deel aan overleggen en interviewen sleutelfiguren binnen jouw organisatie.

Rewild Camp

We gaan tijdens het Rewild Camp met jou en je management team twee dagen naar buiten. Daarbij ligt de focus op zelfreflectie en het plaatsen van je organisatie in het grotere geheel’. Waar staat je organisatie nu en waar wil je met je organisatie naar toe? Klopt wat je doet nog met de reden waarom de organisatie is gestart? Hoe kan je via je organisatie bijdragen aan een mooiere wereld?

We nodigen jou en je managementteam uit om goed voorbereid meerdere uren alleen in de natuur te verblijven. Je kunt met een persoonlijk vraagstuk de natuur in, maar ook met een focus op de strategie van je organisatie. Daarnaast bieden we verschillende werkvormen aan om gezamenlijk met je managementteam meer helderheid te krijgen over wat nodig is om daadwerkelijk in beweging te komen.

Alle management teamleden krijgen ook één op één coaching. Ieder kan tenslotte andere behoeften en/of beperkende patronen hebben die extra aandacht verdienen.

Implementatie

Op kantoor begeleiden we jou en je managementteam bij de implementatie van de nieuwe of aangescherpte strategie. De inzichten die je alleen en gezamenlijk hebt verkregen in de natuur, zetten we om in tastbare plannen. We kijken met je mee op de werkplek en geven feedback wanneer nodig. Ook adviseren we je over het optimaliseren van processen binnen je organisatie, mocht dat nodig zijn om de strategie uit te voeren. Via één op één gesprekken voorkomen we dat je in ongewenste patronen terug valt en begeleiden we je bij het realiseren van het gewenste resultaat.

In de praktijk

Wat er speelt

 • Te weinig resultaat
 • Weinig verbinding met de visie of het doel
 • Brandjes blussen en adhoc beslissingen
 • Lage klant- en medewerkerstevredenheid
 • Het werk blijft liggen en/of heeft te weinig kwaliteit
 • Kloof tussen management en medewerkers
 • Innovaties blijven uit
 • Te laat inspelen op veranderende omgeving
 • In stand houden van de huidige situatie en vaste patronen
 • Weinig vertrouwen binnen het management team

Wat we bereiken

 • Resultaat!
 • Betere klant- en medewerkerstevredenheid
 • Een cultuur van blijven verbeteren
 • Verbondenheid met elkaar, het gezamenlijk doel en de wereld er omheen
 • Daadwerkelijke uitvoering van strategische plannen en operationele acties
 • Heldere keuzes in (innovatieve) producten, markten en/of business modellen
 • Doelen hebben een duurzaam karakter, gericht op de komende zeven generaties
 • Persoonlijke groei
 • Zelfstandigheid van teams

Exclusief voor familiebedrijven

We hebben naast het reguliere programma een specifiek programma voor familiebedrijven. Voor een familiebedrijf is het van wezenlijk belang om te werken vanuit de roots’. Waarvoor ben je het bedrijf ook alweer begonnen? Of waarom heb je het bedrijf destijds overgenomen van een familielid? Het Rewild Your Organisation programma is bij uitstek geschikt voor familiebedrijven, want het brengt je terug naar de basis. We werken samen met de natuur en gebruiken eeuwenoude inzichten om je opnieuw te verbinden met jezelf, elkaar en de bestaansreden van je bedrijf.

Bedrijfsopvolging

Er komt een moment dat het tijd is om het stokje door te geven. Dan kan het helpen dat jij en je beoogde opvolger de roots (weer) ervaren. Dat helpt jou om met vertrouwen los te laten en het helpt je opvolger om vanuit deze basis het bedrijf verder vooruit te brengen.

Is het tijd om stil te staan bij de strategie van jouw organisatie?

Of wil je eerst meer informatie?

Ja, graag!